Szanowni Rodzice. Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 została zakończona.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wycieczka do Safarii ZOO 6.06.2023r.

Wycieczka do Safarii ZOO 6.06.2023r.

Jedziemy na wycieczkę!
Informujemy, że Rada Rodziców we współpracy z Dyrektorem przedszkola organizuje, z okazji Dnia Dziecka, wycieczkę autokarową do Safarii ZOO w Borysewie. Wycieczka odbędzie się w dniu 6 czerwca 2023r. w godzinach 8.00 – 15.40  (może 16.00). Finansowana jest ze środków zgromadzonych w funduszu Rady Rodziców  zatem rodzice/prawni opiekunowie, którzy systematycznie dokonują wpłat/darowizn na fundusz Rady Rodziców nie pokrywają już dodatkowo kosztów wycieczki.
Niestety, jeśli rodzic nie wspierał systematycznie lub wcale funduszu Rady Rodziców, chcąc, aby jego dziecko wzięło udział w wycieczce, zobowiązany jest do 25 maja br. pokryć koszty uczestnictwa dziecka w wycieczce w wysokości 140 złotych (dotyczy to wyłącznie rodziców/prawnych opiekunów, którzy nie wspierają systematycznie funduszu Rady Rodziców/nie dokonują darowizn) wpłacając podaną kwotę na konto Rady Rodziców. Dane do wpłaty: Bank Spółdzielczy Mszczonów 70 9302 0004 5500 4268 2000 0010.
W załączeniu: Zgoda Rodzica/prawnego opiekuna wraz z programem wycieczki Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce Safarii ZOO Borysew 6.06.2023r.
Zgody wydawane są także w przedszkolu w postaci papierowej. Prosimy o dostarczenie zgód do dnia 25 maja br.

Data dodania: 2023-05-12 12:38:00
Data edycji: 2023-05-12 12:45:59
Ilość wyświetleń: 70

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej