Szanowni Rodzice. Od 3 czerwca do 7 czerwca trwał będzie nabór dzieci na tzw. dyżury wakacyjne w miesiącach lipiec i sierpień dla rodziców pracujących, kórzy nie są w stanie zapewnić dziecku opieki. Informacje dotyczące dyzurów znajdziecie Państwo w zakładce górnej DYŻUR WAKACYJNY 2024
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Realizowane Programy, projekty ogólnopolskie i międzynarodowe

Realizujemy również wraz z dziećmi i, w miarę mpożliwości, przy współpracy z rodzicami szereg programów
i projektów ogólnopolskich oraz akcji międzynarodowych np.

BURSA NR 1 IM. M. SZUŁCZYŃSKIEJ razem z UNICEF świętuje Międzynarodowy Dzień  Praw Dziecka – Bursa BydgoszczMiędzynarodowy Dzień Tolerancji  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – ZSZS21 marca - Światowy Dzień Zespołu Downa-Dzień Kolorowej Skarpetki - Liceum  Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu    Bliżej Pieska - BLIŻEJ PRZEDSZKOLA     

            Serce za Odwagę                    Szkoła do hymnu 2020 - Przedszkole nr 1 w Warszawie            Szkoła pamięta – akcja patriotyczna Ministerstwa Edukacji Narodowej –  Miasto Grybów

 

Ogólnopolski Program Edukacji Ekologicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

logo-kubusiowi-przyjaciele-natury
To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków klasowych, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych wiele innych ekologicznych działań.
 
Ogólnopolski Program Edukacyjny "Mamo, Tato wolę wodę"
Dzieci jako superbohaterowie w kampanii „Mamo, Tato, wolę wodę!”
Głównym celem programu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska, popularyzacja picia wody jako podstawowego napoju, który jest niezbędny dla organizmu żywego, popularyzacja dobrych nawyków i odpowiedzialności społecznej dotyczących ochrony przyrody wśród
przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych oraz zasad ekologii.
 
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Mały miś w świecie wielkiej literatury"
Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały

Organizatorem projektu jest Grupa MAC S.A. z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy
z wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola. 

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa wśrod dzieci i rodziców w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe: a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, c) wprowadzenie dziecka w świat literatury d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci, h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli, i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, 
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
W ramach projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” dzieci  będą brały udział w następujących modułach: Książki z dzieciństwa, Kodujemy razem z małym misiem, Opowiem Wam o Polsce, Misiowe recepty naa pozytywne myślenie, Misiowy bajarz, Misiowe zajęcia pod chmurką.

  Międzynarodowy projekt edukacyjny "Piękna nasza Polska cała"

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią na konieczność rozbudzenia w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez: 
* Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
* Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów
* Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
* Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
* Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów
Projekt jest objęty honorowym patronatem: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

 

Logotypy do pobrania - Cała Polska Czyta Dzieciom

Ogólnopolska kapania spoleczna Fundacji ABCXXI

Kampania czytania z hasłem „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!” jest adresowana do rodziców, opiekunów, wychowawców i edukatorów. Codzienne czytanie dziecku przez dorosłego przynosi ogromne korzyści, m.in.: buduje więź z dzieckiem będącą fundamentem jego zdrowia emocjonalnego, doskonali język i ułatwia rozumienie świata, rozwija zasoby wewnętrzne dziecka, w tym inteligencję emocjonalną, poznawczą i moralną, poszerza wiedzę i kładzie mocne podwaliny pod sukcesy w szkole i w życiu.

Bohater TygodniaBohater tygodnia

Nic bardziej nie wzmocni poczucia wartości u dziecka jak możliwość pokazania się przed innymi, „zabłyśnięcia” przez kolegami z grupy. Dlatego Pani Joanna zaproponowała rodzicom udział w projekcie edukacyjnym „Bohater tygodnia”. Zaletą projektu jest nabywanie wzorowych zachowań i dawanie przykładu innym. Kolejno każde dziecko jest bohaterem.  W ciągu tego tygodnia bohater jest najważniejszą osobistością grupy, ma możliwość wyróżnić się czymś szczególnym, opowiedzieć o strukturze swojej rodziny, pokazać zdjęcia.
Cele projektu to: uświadomienie dziecku, że jest ważne, nawiązanie pozytywnych relacji między dziećmi,  tworzenie postaw prospołecznych (dzielenie się swoimi rzeczami, okazywanie uczucia innym), współpraca z domem rodzinnym dziecka.
Przywileje bohatera: nosi koronę bohatera, przynosi zdjęcia i wywiesza je w kąciku bohatera,  ma prawo stać w pierwszej parze,  ma prawo wyboru zabawy dla całej grupy, podczas czytania bajki, ma prawo siedzieć na tronie bohatera, przed każdym posiłkiem życzy dzieciom – smacznego, ma prawo na dywanie siedzieć koło nauczycielki, przez cały tydzień jest w centrum uwagi całej grupy. Do bohatera tygodnia może przyjść z wizytą członek rodziny: może to być mama, tata, dziadek itp.

 

Projekt ogólnopolski "Jestem Polką i Polakiem"

Jestem Polką i Polakiem by Justyna Chrobak on Genially

Celem wiodącym projektu jest kształtowanie poczucia tożsamości u dzieci i nabywania świadomości regionalnej i narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych dzieci w wieku przedszkolnym,  dostrzeganie piękna regionu i kraju, wdrażanie do właściwego zachowania się podczas uroczystości patriotycznych, Realizacja projektu pozwoli dziecku na znajomość zagadnień:
• Wie gdzie mieszka, podaje adres zamieszkania i nazwę miejscowości,
• Rozumie znaczenie słowa - patriotyzm,
• Zna i nazywa symbole narodowe: flaga, hymn, godło Polski i rozpoznaje je wśród innych,
• Wyraża swój szacunek do symboli narodowych,
• Śpiewa hymn państwowy,
• Uczestniczy w uroczystościach przedszkolnych związanymi ze świętami narodowymi oraz tradycjami,
• Zna legendy związane z regionem i ojczyzną.

 

Data dodania: 2021-10-27 10:30:25
Data edycji: 2021-12-03 08:13:10
Ilość wyświetleń: 1337

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej