Szanowni Rodzice. Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 została zakończona.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Realizowane Programy, projekty ogólnopolskie i międzynarodowe

Realizujemy również wraz z dziećmi i, w miarę mpożliwości, przy współpracy z rodzicami szereg programów
i projektów ogólnopolskich oraz akcji międzynarodowych np.

BURSA NR 1 IM. M. SZUŁCZYŃSKIEJ razem z UNICEF świętuje Międzynarodowy Dzień  Praw Dziecka – Bursa BydgoszczMiędzynarodowy Dzień Tolerancji  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – ZSZS21 marca - Światowy Dzień Zespołu Downa-Dzień Kolorowej Skarpetki - Liceum  Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu    Bliżej Pieska - BLIŻEJ PRZEDSZKOLA     

            Serce za Odwagę                    Szkoła do hymnu 2020 - Przedszkole nr 1 w Warszawie            Szkoła pamięta – akcja patriotyczna Ministerstwa Edukacji Narodowej –  Miasto Grybów

 

Ogólnopolski Program Edukacji Ekologicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

logo-kubusiowi-przyjaciele-natury
To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków klasowych, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych wiele innych ekologicznych działań.
 
Ogólnopolski Program Edukacyjny "Mamo, Tato wolę wodę"
Dzieci jako superbohaterowie w kampanii „Mamo, Tato, wolę wodę!”
Głównym celem programu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska, popularyzacja picia wody jako podstawowego napoju, który jest niezbędny dla organizmu żywego, popularyzacja dobrych nawyków i odpowiedzialności społecznej dotyczących ochrony przyrody wśród
przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych oraz zasad ekologii.
 
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Mały miś w świecie wielkiej literatury"
Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały

Organizatorem projektu jest Grupa MAC S.A. z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy
z wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola. 

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa wśrod dzieci i rodziców w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe: a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, c) wprowadzenie dziecka w świat literatury d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci, h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli, i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, 
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
W ramach projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” dzieci  będą brały udział w następujących modułach: Książki z dzieciństwa, Kodujemy razem z małym misiem, Opowiem Wam o Polsce, Misiowe recepty naa pozytywne myślenie, Misiowy bajarz, Misiowe zajęcia pod chmurką.

  Międzynarodowy projekt edukacyjny "Piękna nasza Polska cała"

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią na konieczność rozbudzenia w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez: 
* Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
* Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów
* Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
* Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
* Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów
Projekt jest objęty honorowym patronatem: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

 

Logotypy do pobrania - Cała Polska Czyta Dzieciom

Ogólnopolska kapania spoleczna Fundacji ABCXXI

Kampania czytania z hasłem „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!” jest adresowana do rodziców, opiekunów, wychowawców i edukatorów. Codzienne czytanie dziecku przez dorosłego przynosi ogromne korzyści, m.in.: buduje więź z dzieckiem będącą fundamentem jego zdrowia emocjonalnego, doskonali język i ułatwia rozumienie świata, rozwija zasoby wewnętrzne dziecka, w tym inteligencję emocjonalną, poznawczą i moralną, poszerza wiedzę i kładzie mocne podwaliny pod sukcesy w szkole i w życiu.

Bohater TygodniaBohater tygodnia

Nic bardziej nie wzmocni poczucia wartości u dziecka jak możliwość pokazania się przed innymi, „zabłyśnięcia” przez kolegami z grupy. Dlatego Pani Joanna zaproponowała rodzicom udział w projekcie edukacyjnym „Bohater tygodnia”. Zaletą projektu jest nabywanie wzorowych zachowań i dawanie przykładu innym. Kolejno każde dziecko jest bohaterem.  W ciągu tego tygodnia bohater jest najważniejszą osobistością grupy, ma możliwość wyróżnić się czymś szczególnym, opowiedzieć o strukturze swojej rodziny, pokazać zdjęcia.
Cele projektu to: uświadomienie dziecku, że jest ważne, nawiązanie pozytywnych relacji między dziećmi,  tworzenie postaw prospołecznych (dzielenie się swoimi rzeczami, okazywanie uczucia innym), współpraca z domem rodzinnym dziecka.
Przywileje bohatera: nosi koronę bohatera, przynosi zdjęcia i wywiesza je w kąciku bohatera,  ma prawo stać w pierwszej parze,  ma prawo wyboru zabawy dla całej grupy, podczas czytania bajki, ma prawo siedzieć na tronie bohatera, przed każdym posiłkiem życzy dzieciom – smacznego, ma prawo na dywanie siedzieć koło nauczycielki, przez cały tydzień jest w centrum uwagi całej grupy. Do bohatera tygodnia może przyjść z wizytą członek rodziny: może to być mama, tata, dziadek itp.

 

Projekt ogólnopolski "Jestem Polką i Polakiem"

Jestem Polką i Polakiem by Justyna Chrobak on Genially

Celem wiodącym projektu jest kształtowanie poczucia tożsamości u dzieci i nabywania świadomości regionalnej i narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych dzieci w wieku przedszkolnym,  dostrzeganie piękna regionu i kraju, wdrażanie do właściwego zachowania się podczas uroczystości patriotycznych, Realizacja projektu pozwoli dziecku na znajomość zagadnień:
• Wie gdzie mieszka, podaje adres zamieszkania i nazwę miejscowości,
• Rozumie znaczenie słowa - patriotyzm,
• Zna i nazywa symbole narodowe: flaga, hymn, godło Polski i rozpoznaje je wśród innych,
• Wyraża swój szacunek do symboli narodowych,
• Śpiewa hymn państwowy,
• Uczestniczy w uroczystościach przedszkolnych związanymi ze świętami narodowymi oraz tradycjami,
• Zna legendy związane z regionem i ojczyzną.

 

Data dodania: 2021-10-27 10:30:25
Data edycji: 2021-12-03 08:13:10
Ilość wyświetleń: 1213

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej