Szanowni Rodzice. Od 3 czerwca do 7 czerwca trwał będzie nabór dzieci na tzw. dyżury wakacyjne w miesiącach lipiec i sierpień dla rodziców pracujących, kórzy nie są w stanie zapewnić dziecku opieki. Informacje dotyczące dyzurów znajdziecie Państwo w zakładce górnej DYŻUR WAKACYJNY 2024
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Organizacja pracy przedszkola

źródło obrazu: internet

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 16.30.
Przyprowadzanie dzieci: do 8.25
Odbiór poobiedni: 13.15 – 13.30
Odbiór po podwieczorku: od 14.45 do 16.29

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest przez cały dzień pobytu dziecka.
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi przez 10 miesięcy w roku, od 1 września do 30 czerwca. W czasie przerwy wakacyjnej przedszkole, po uzgodnieniach z organem prowadzącym, może pełnić dyżur nie dłużej, niż przez okres miesiąca.
Do przedszkola uczęszcza 60 dzieci, podzielonych na trzy grupy wiekowe liczące po 20 dzieci w każdej.
Każda grupa jest grupą integracyjną, w skład której wchodzić może do 5 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Każdą grupą opiekuje się nauczyciel wychowawca oraz nauczyciel współorganizujący kształcenie dzieci ze SPE.
W każdej grupie zatrudniony jest jeden pracownik sprzątający.
Przedszkole prowadzi zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne dla dzieci ze SPE tj. terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, terapia pedagogiczna, dogoterapia, Trening Umiejętności Społecznych, zatrudniając nauczycieli specjalistów.
Dzieci we wszystkich grupach funkcjonują zgodnie ze szczegółowymi rozkładami dnia, zawartymi w dziennikach zajęć.

Przedszkole  każdego roku realizuje dni adaptacyjne dla rodziców i dzieci nowoprzyjętych.

Nasze przedszkole występuje z szeroką ofertą współpracy dla rodziców. Organizuje wiele akcji o charakterze ekologicznym, prospołecznym, konkursy, zebrania grupowe ( w okresie pandemii zależne jest to od liczby zakażeń), warsztaty dla rodziców, oferuje zajęcia otwarte z udziałem rodziców.

Każda z sal zajęć wyposażona jest w tablicę multimedialną z oprogramowaniem edukacyjnym, komputer wraz z oprogramowaniem eduukacyjnym oraz w dywan interaktywny z szeregiem zabaw i gier ruchowych, rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową, wzrokowo-słuchową, spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Posiadamy bogate oprogramowanie edukacyjne oraz terapeutyczne, które ma zastosowanie w codziennej pracy z dziećmi a także podczas zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych. Dzieci mają do dyspozycji dużą liczbę wszelkiego rodzaju pomocy edukacyjnych, klocków, układanek o romzaitych kształtach i fakturach, gier, przeplatanek, puzzli itp. Ale i tak prym podczas codziennych zabaw dowolnych wiodą klocki LEGO.

Zestaw programów nauczania w naszym przedszkolu na rok szkolny 2021/2022

Program wiodący:

 „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej, wydawnictwa MAC Edukacja.

Program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku: ISBN 978-83-7491-268-6, realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

Programy edukacyjne oraz metody uzupełniające zewnętrzne:

  1. Program rozwoju percepcji wzrokowej Marianne Frostig
  2. Metoda Dobrego Startu Marii Bogdanowicz ( Le Bon Depart) mająca na celu wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej.
  3. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, której główną ideą jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka oraz korekcji zaburzeń tego rozwoju.
  4. Bajkoterapia - metoda polega na wykorzystaniu bajek, baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Bajki kreują umiejętność odróżniania dobra od zła, pozwalają na zrozumienie sytuacji i problemów pojawiających się w życiu, z którymi dotąd dzieci nie miały styczności. Oddziałują na psychikę poprzez identyfikację z pozytywnym bohaterem, pozwalają rozpoznać wewnętrzne potrzeby dziecka, wspierają rozwój osobowości.
  5. Trening Umiejętności Społecznych (TUS) realizowany przez psychologa przedszkolnego prowadzony raz w tygodniu dla dzieci ze SPE lub w ramach udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Jest to  nauka samokontroli, przestrzegania zasad oraz rozumienia i wyrażania emocji.
  6. Metoda Bati Strauss czyli aktywne słuchanie muzyki - niezwykle atrakcyjna metoda wprowadzania dziecka w świat różnych gatunków muzyki, zwłaszcza muzyki poważnej. Polega na łączeniu słuchania muzyki z różnymi formami aktywności podejmowanymi przez dziecko.  Te formy to przede wszystkim proste zabawy rytmiczne połączone z melorecytacją lub śpiewem, zabawy rytmiczno-ruchowe, gra na instrumentach, opowieści ruchowe z elementami dramy lub pantomimy.

 

Data dodania: 2021-10-27 10:30:02
Data edycji: 2022-09-08 14:18:11
Ilość wyświetleń: 1164

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej