Szanowni Rodzice. Od 3 czerwca do 7 czerwca trwał będzie nabór dzieci na tzw. dyżury wakacyjne w miesiącach lipiec i sierpień dla rodziców pracujących, kórzy nie są w stanie zapewnić dziecku opieki. Informacje dotyczące dyzurów znajdziecie Państwo w zakładce górnej DYŻUR WAKACYJNY 2024
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ochrona danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 z siedzibą
  w Żyrardowie, przy ul. Przedszkolna 1, reprezentowane  przez dyrektora Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10
  w Żyrardowie. Można się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 468553044 lub adres email mip10@zyrardow.pl
 • Można skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod numerem telefonu 22 350 01 40 bądź adresem e-mail: jolanta.trusinska@inbase.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Wykonywania działaności w zakresie edukacji oraz innych zadań statutowych;
  2. Realizacji zadań oświatowych;
  3. Zapewnienia bezpieczeństwa przedszkolaka w czasie pobytu w przedszkolu;
  4. Realizacji działań promocyjnych przedszkola;
  5. Archiwizacji zgodnej z przepisami prawa.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
 • Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 • Przetwarzanie danych osobowych wychowanków jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.
 • Dane osobowe wychowanków nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe wychowanków będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 • Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe uczęszczanie dziecka do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie.
 • Dane osobowe wychowanków nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Czytaj więcej: Informacja dla osób odwiedzających stronę internetową.docx

źródło obrazu: internet

Data dodania: 2022-01-27 13:35:27
Data edycji: 2022-01-27 13:40:24
Ilość wyświetleń: 491

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej