Szanowni Rodzice. Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 została zakończona.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Roczny plan pracy przedszkola

Roczny plan pracy uwzględnia: kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2022/2023, Plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie oraz zapisy podstawy programowej wychowania przedszkolnego, będąc jej rozszerzeniem. Jest więc planem ujmującym dodatkowe działania nauczycieli na rzecz wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków.
Bloki działań na rok 2022_2023, których realizacja jest zawierana w Kalendarium wydarzeń, podawanym comiesięcznie do wiadomości Rodziców.

 

Prawda, dobro i piękno czyli wprowadzeni8e dziecka w świat wartości uniwesalnych - cykl działań wyposażających dziecko w wiedzę i umiejętności pozwalające na społeczne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, umiejętność odróżniania dobra od zła, szacunku dla drugiego czlowika oraz środowiska przyrodniczego, stosowanie motta "Inny nie znaczy gorszy", kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Udzielanie Pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wypracowanie, doskonalenie spójnego systemu pomocy dla dzieci ze SPE oraz dzieci potrzebujących wsparcia w konkretnej sferze rozwoju (emocje, frafomotoryka, koncentracja pamięci i uwagi itp.) , kształtowanie wlaściwych postaw wobec zaspokajania specyficznych potrzeb edukacyjnych dzieci, kształtowanie świadomości dzieci zdrowych dotyczącej problemów osób niepelnosprawnych, ich praw, obowiązków oraz niesienia im mądrego wsparcia, Nowe spojrzenie na pomoc psychologiczno - pedagogiczną dzięki zatrudnieniu pedagoga specjalnego oraz innnych specjalistów wspomagających wszystkie dzieci.

 

 

Data dodania: 2021-10-27 10:30:10
Data edycji: 2022-09-08 14:25:32
Ilość wyświetleń: 725

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej