Szanowni Rodzice. Od 3 czerwca do 7 czerwca trwał będzie nabór dzieci na tzw. dyżury wakacyjne w miesiącach lipiec i sierpień dla rodziców pracujących, kórzy nie są w stanie zapewnić dziecku opieki. Informacje dotyczące dyzurów znajdziecie Państwo w zakładce górnej DYŻUR WAKACYJNY 2024
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Roczny plan pracy przedszkola

Roczny plan pracy uwzględnia: kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2022/2023, Plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie oraz zapisy podstawy programowej wychowania przedszkolnego, będąc jej rozszerzeniem. Jest więc planem ujmującym dodatkowe działania nauczycieli na rzecz wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków.
Bloki działań na rok 2022_2023, których realizacja jest zawierana w Kalendarium wydarzeń, podawanym comiesięcznie do wiadomości Rodziców.

 

Prawda, dobro i piękno czyli wprowadzeni8e dziecka w świat wartości uniwesalnych - cykl działań wyposażających dziecko w wiedzę i umiejętności pozwalające na społeczne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, umiejętność odróżniania dobra od zła, szacunku dla drugiego czlowika oraz środowiska przyrodniczego, stosowanie motta "Inny nie znaczy gorszy", kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Udzielanie Pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wypracowanie, doskonalenie spójnego systemu pomocy dla dzieci ze SPE oraz dzieci potrzebujących wsparcia w konkretnej sferze rozwoju (emocje, frafomotoryka, koncentracja pamięci i uwagi itp.) , kształtowanie wlaściwych postaw wobec zaspokajania specyficznych potrzeb edukacyjnych dzieci, kształtowanie świadomości dzieci zdrowych dotyczącej problemów osób niepelnosprawnych, ich praw, obowiązków oraz niesienia im mądrego wsparcia, Nowe spojrzenie na pomoc psychologiczno - pedagogiczną dzięki zatrudnieniu pedagoga specjalnego oraz innnych specjalistów wspomagających wszystkie dzieci.

 

 

Data dodania: 2021-10-27 10:30:10
Data edycji: 2022-09-08 14:25:32
Ilość wyświetleń: 950

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej