Drogie Dzieci i drodzy Rodzice. Wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom życzymy wspaniałych, pogodnych, roześmianych a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Dużo wrażeń dzieciaczki, dużo śmiechu i wspaniałych doznań. Do zobaczenia we wrześniu.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Roczny plan pracy przedszkola

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto: kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022 oraz zapisy podpstawy programowej wychowania przedszkolnego, będąc jej rozszerzeniem. Jest więc planem ujmującym dodatkowe działania nauczycieli na rzecz wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków.
Bloki działań na rok 2021_2022, których realizacja jest zawierana w Kalendarium wydarzeń, podawane są comiesięcznie do wiadomości Rodziców.

Rozwijanie zainteresowań ekologicznych czyli Jestem Eko - cykl działań pozwalających dziecku poznać podstawowe prawa rządzące przyrodą, przyczyny degradacji środowiska naturalnego oraz sposoby powstrzymania destrukcyjnych procesów oraz budzenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska. Bo mamy tylko jedną planetę, na której możemy żyć.

Wychowanie do wartości - cykl działań wyposażających dziecko w wiedzę i umiejętności pozwalające na społeczne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, umiejętność odróżniania doobra od zła, stosowanie motta "Inny nie znaczy gorszy", kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Udzielanie Pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wypracowanie, doskonalenie spójnego systemu pomocy dla dzieci ze SPE, kształtowanie wlaściwych postaw wobec zaspokajania specyficznych potrzeb edukacyjnych dzieci ze SPE, kształtowanie świadomości dzieci zdrowych dotyczącej problemów osób niepelnosprawnych, ich praw, obowiązków oraz niesienia im mądrego wsparcia, 

 

 

Data dodania: 2021-10-27 10:30:10
Data edycji: 2021-12-03 07:32:52
Ilość wyświetleń: 230

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej