Szanowni Rodzice. Od 3 czerwca do 7 czerwca trwał będzie nabór dzieci na tzw. dyżury wakacyjne w miesiącach lipiec i sierpień dla rodziców pracujących, kórzy nie są w stanie zapewnić dziecku opieki. Informacje dotyczące dyzurów znajdziecie Państwo w zakładce górnej DYŻUR WAKACYJNY 2024
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zajęcia specjalistyczne i dodatkowe

  Zajęcia dodatkowe bezpłatne

Dyrektor Przedszkola powierzył w roku szkolnym 2021_2022 prowadzenie bezpłatnych zajęć tzw. dodatkowych nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami i zainteresowaniami. Zajęcia odbywają się po zakończeniu przez nauczycieli pracy z dziećmi w ramach ich czynności dodatkowych.

Zorganizowano w ramach nieodpłątnej PPP następujące Koła zainteresowań rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci:

 • Koło Plastyczne    
 • Koło matematyczne    
  oraz zajęcia płatne taneczne prowadzone przez firmę zewnętrzną.

Inne zajęcia wspomagające rozwój dziecka prowadzone przez poszczególnych nauczycieli w grupach:

 •  metoda Marianne Frostig "Wzory i obrazki" - program rozwijający percepcję wzrokową dziecka (zajęcia prowadzone w 3 i 6 latkach)
 • zajęcia grafomotoryczne - ćwiczenia manualne i ruchowe polegające na skoordynowaniu ruchów ręki: ramienia, dłoni i palców. co jest ściśle powiązane z rozwojem fizycznym dziecka.  (zajęcia prowadzone w każdej grupie)
 • metoda Dobrego Startu Marii Bogdanowicz -  wspomaganie rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażująca uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. (zajęcia prowadzone w 3 i 6 latkach)
 • zajęcia rozwijające percepcję słuchową i słuch fonematyczny dziecka ( zajęcia prowadzone w każdej grupie)
 • Ruch Rozwijajacy Weroniki Sherborne - głownym założeniem metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka (zajęcia prowadzone w grupie 5 i 6 latków)
 • zajęcia logopedyczne w grupie 5 latków mające na celu stymulowanie mowy w celu prawidłowego komunikowania się z otoczeniem i rozwijania słuchu fonematycznego.
 • zajęcia muzyczno - ruchowe metodą Batti Strauss w grupie 5 latków czyli aktywne słuchanie muzyki z wykorzystaniem ruchu, tańca, śpiewu, dramy i elementów pantomimy.

Zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne dla dzieci ze SPE

Przedszkole zatrudnia kadrę specjalistyczną: psychologa, logopedę, nauczycieli współorganizujacych kształcenie dzieci ze SPE, terapeutę integracji sensorycznej oraz dogoterapeutę.
Prowadzone są następujące rodzaje terapii:

 • Terapia psychologiczna indywidualna to stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka; wyrównywanie deficytów rozwojowych i harmonizowanie rozwoju; kształtowanie kontaktów społecznych i nauka zachowań społecznie akceptowanych; pomoc dziecku w uwalnianiu się od zachowań niepożądanych (sensoryzmów, zachowań agresywnych);
 • Terapia logopedyczna indywidualna, której celem jest korygowanie wad wymowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.
 • Terapia integracji sensorycznej indywidualna, której celem jest stymulacja centralnego układu nerwowego poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych. Proces ten ma dostarczyć aparatowi sensorycznemu odpowiednią ilość i jakość bodźców, aby na ich podstawie mózg nauczył się właściwego reagowania i wykształcił prawidłowe reakcje  adaptacyjne.

 • Trening Umiejetności Społecznej (TUS) w diadzie lub tradzie polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych, czyli takich konkretnych zachowań stosowanych do zaistniałej sytuacji, ale także na oduczaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych. Uczestnik treningu nabywa wachlarz zachowań, które może skutecznie wykorzystać w konkretnej rzeczywistej sytuacji.

 • Terapia pedagogiczna indywidualna oraz w małym zespole ma na celu przede wszystkim stymulację ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka obciążonego deficytami i dysharmonią rozwojową. Cele szczegółowe terapii pedagogicznej uzależnione są od indywidualnych potrzeb.
 • Dogoterapia w diadach to metoda, która doskonale łączy naukę oraz zabawę, prowadzona jest przez wykwalifikowanego dogoterapeutę, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Dogoterapia  wykorzystywana jest w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych. Wspomaga rozwój osobowości, edukuje i rehabilituje a celem ogólnym zajęć psychorozwojowych z udziałem psa jest rozwijanie sfery umysłowej dziecka i poprzez właściwie dobrane do potrzeb dziecka ćwiczenia wpływanie na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. źródło obrazów: internet
Data dodania: 2021-10-26 09:05:09
Data edycji: 2023-05-17 13:59:27
Ilość wyświetleń: 2244

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej