Ogłoszenie Rady Rodziców. Ruszamy z działaniami na rzecz naszych dzieci i prosimy o wpłaty!.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola i załączniki do wniosku

Do Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzic/prawny opiekun dołącza oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie zaznaczonych kryteriów. Wniosek jest podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów.
W sytuacji braku możliwości podpisania wniosku przez oboje rodziców konieczne jest dołączenie do wniosku oświadczenia wyjaśniającego, dlaczego tylko jeden z rodziców podpisuje wniosek oraz to, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku.
Dokumenty rekrutacyjne:

Data dodania: 2022-01-27 16:35:39
Data edycji: 2022-02-21 13:21:41
Ilość wyświetleń: 298

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej