Szanowni Rodzice. Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 została zakończona.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Organizacja zajęć religii - informacja dla rodziców obecnych 4 latków (grupa Pani Teresy i Pani Ilony)

Organizacja zajęć religii - informacja dla rodziców obecnych 4 latków (grupa Pani Teresy i Pani Ilony)

Szanowni Państwo. W publicznych przedszkolach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców - rozporządzenie MEN Dz. U. 2020.983. Życzenie, o którym mowa wyżej, jest wyrażane w formie pisemnego Oświadczenia. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż 7 wychowanków grupy.
Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.
Ponieważ tzw. Arkusz organizacji pracy przedszkola na kolejny rok szkolny jest składany do organu prowadzącego do 21 kwietnia br. uprzejmie prosimy  rodziców, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało na zajęcia religii w roku szkolnym 2023_2024, o złożenie do dnia 18.04.2023r, do godziny 9.00 stosownego Oświadczenia: Oświadczenie woli rodzica uczęszczanie na zajęcia religii w przedszkolu

Oświadczenie można również pobrać w przedszkolu u nauczycieli grupy obecnych 4 latków.

 

Data dodania: 2023-04-12 12:10:59
Data edycji: 2023-04-12 12:11:35
Ilość wyświetleń: 57

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej