Szanowni Rodzice. Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 została zakończona.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Odwołanie zebrań grupowych z rodzicami

Odwołanie zebrań grupowych z rodzicami

Szanowni Państwo, w związku z narastającą kolejną falą SARS CoV-2
i rosnącą liczbą zachorowań zostają odwołane wszystkie zaplanowane grupowe zebrania z rodzicami.

Informacje, które miały być poruszane na zebraniu zostaną przekazane Państwu przez wychowawcę w dniu 31 stycznia 2022r. poprzez zamieszczenie w zakładce grupy, natomiast Karty obserwacji dziecka będą przekazywane indywidualnie przez maile służbowe nauczycieli na adresy mailowe rodziców/prawnych opiekunów do dnia 2 stycznia br.

Ustalone spotkania indywidualne Zespołów PPP
z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną
odbędą się
w terminach oraz godzinach wskazanych Państwu w indywidualnych pisemnych powiadomieniach (nie dotyczy to rodziców, którzy nie otrzymali takiego powiadomienia).
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie nieobecności na spotkaniu (najpóźniej do godziny 10.00 w dniu spotkania))
Zastrzegamy jednocześnie, że w spotkaniu może wziąć udział wyłącznie rodzic/opiekun zdrowy, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, po wcześniejszej dezynfekcji rąk oraz zabezpieczony maseczką.

Spotkania indywidualne mogą trwać maksymalnie 15 minut.

 

 

Data dodania: 2022-01-21 13:53:36
Data edycji: 2022-01-21 14:04:02
Ilość wyświetleń: 224

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej