Szanowni Rodzice. Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 została zakończona.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dyżur wakacyjny - informacje dla rodziców dzieci przyjętych na dużur

Dyżur wakacyjny - informacje dla rodziców dzieci przyjętych na dużur

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  1. Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 jest czynne w dni robocze w godzinach 7.00 do 16.30.
  2. Przyprowadzanie dzieci odbywa się wyłącznie w godzinach 7.00 - 8.25.
  3. Odbiór dzieci odbywa się wyłącznie w godzinach: 13.15 do 13.30 oraz od 14.45 do 16.30.
  4. O godzinie 16.30 zamykamy przedszkole.
  5. Każde dziecko z przedszkola innego, niż Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10, przynosi w podpisanym plastikowym pojemniku wszelkie konieczne przybory piśmienne tj. kredki ołówkowe lub świecowe, plastelina, nożyczki, pędzelek, papier kolorowy, blok papieru białego), chusteczki jednorazowe oraz 2 worki: jeden na obuwie na zmianę, w drugim rodzic/prawny opiekun dostarcza ubrania na zmianę.
  6. Podczas dyżuru wakacyjnego Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie zobowiązuje się do zapewnienia dziecku nieodpłatnej realizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godzinach od 900 do 1400 i rzetelnego sprawowania opieki nad dzieckiem stosownie do jego wieku i potrzeb, a także możliwości przedszkola, z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny.
  1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zobowiązani są do:  
  • Przestrzegania postanowień Statutu i Ramowego rozkładu dnia w Przedszkolu.
  • Przyprowadzania dziecka w godzinach zgodnych z ramowym rozkładem dnia tj: do godz. 825.
  • Przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego bez jakichkolwiek oznak chorobowych.

Prosimy pamiętać, że jednym z warunków przyjęcia dziecka do MIP10 na dyżur jest niezaleganie z opłatami w przedszkolu macierzystym. Dzieci, których Rodzice/prawni opiekunowie nie uregulowali dotąd opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolu macierzystym zostaną przyjęte na dyżur dopiero po otrzymaniu z księgowości informacji o dokonaniu stosownych wpłat. Prosimy więc o uregulowanie zaległości do 29 lipca br..

 

 

Data dodania: 2023-07-27 13:04:35
Data edycji: 2023-07-27 13:13:22
Ilość wyświetleń: 113

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej