Ogłoszenie Rady Rodziców. Ruszamy z działaniami na rzecz naszych dzieci i prosimy o wpłaty!.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).
Uprzejmie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.
Postępowanie na wolne miejsca w przedszkolu rozpoczyna się i kończy zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określanym corocznie w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Żyrardowa (patrz zakładka: Zarządzenie Prezydenta Miasta). Rekrutacja na każdy rok szkolny odbywa się według kryetriów określonych w Uchwale Rady Miasta Żyrardowa w sprawie kryteriów przyjęcia dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żyrardów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia spełaniania tych kryteriów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Do Wniosku rodzic/prawny opiekun dołącza oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie zaznaczonych kryteriów. Wniosek jest podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów.
W sytuacji braku możliwości podpisania wniosku przez oboje rodziców konieczne jest dołączenie do wniosku oświadczenia wyjaśniającego, dlaczego tylko jeden z rodziców podpisuje wniosek oraz to, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku.


Czytaj : Zasady_rekrutacji_do przedszkoli_2022

Data dodania: 2022-01-27 16:35:22
Data edycji: 2022-02-21 10:29:51
Ilość wyświetleń: 219

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej