Szanowni Rodzice. Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 została zakończona.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Dyżur letni w MIP10 sierpień 2023


Informujemy, że dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci, którzy pracują i nie przebywają w okresie wakacyjnym na urlopach wypoczynkowych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, nie mogących zapewnić dziecku opieki w tym okresie organizowane są tzw. dyżury letnie w wyznaczonych przedszkolach:
Lipiec 2023    
Miejskie Przedszkole Nr 9 Zasady dyżuru w MP9 oraz dokumenty do pobrania tutaj: https://mp9zyrardow.szkolnastrona.pl/p,199,dyzur-wakacyjny-2023

Sierpień 2023
Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10: dla dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 5 oraz Nr 10

Miejskie Przedszkole Nr 2: dla dzieci z przedszkoli Nr 2, Nr 6, Nr 8, Nr 9.

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami organizacji dyżuru letniego w naszym przedszkolu: Zasady ogólne organizacji dyżuru wakacyjnego w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10 w Żyrardowie sierpień 2023

Zasady zwrotu opłat za wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą: Zasady zwrotu pieniędzy za czas nieobecności dziecka podczas dyżuru

Termin pobierania i skladania Wniosków wraz z załącznikami: 25.05 do 2.06.2023r. godz. 15.00 dotyczy dzieci z MP5 oraz MIP10.

Podanie do wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych na dyzur: 7.06.2023r. godzina 12.00
Termin dokonania opłat za wyżywienie (za zadeklarowane dni pobytu dziecka x 13 zł. dziennie): 16.06.2023r. Brak wpłaty skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur.

Nr konta naszego przedszkola w CUW:  17 1020 1042 0000 8102 0449 1619 z tytułem płatności: Dyżur wakacyjny sierpień  2023 MIP10 z dopiskiem: za dziecko ………..(imię i nazwisko dziecka)


Podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych na dyżur: 20.06.2023r. godzina 12.00.
Dokumenty do pobrania:
1. Karta zgłoszenia: Karta złoszenia na dyżur letni w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10
2. Oświadczenie rodzica o pozostawaniu w zatrudnieniu: Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców dyżur wakacyjny MIP10_2023
3. Upoważnienie do odbioru dziecka: Upoważnienie do odbioru dziecka dyżur letni MIP10 2023

źródło obrazu: internetData dodania: 2021-01-01 09:00:00
Data edycji: 2023-06-07 12:36:53
Ilość wyświetleń: 2983

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej